Kork

Kork är ett mycket användbart material med goda egenskaper så som elasticiteten, isoleringsförmågan och lättheten. Uppbyggnaden av korken gör även att den är praktiskt taget ogenomtränglig för gaser och vatten